Tjänster

Rådgivning – Har du frågor om trädgården är du välkommen att höra av dig. Vi har lång erfarenhet av allt trädgårdsarbete och kan hjälpa dig i dina val.

 

Skötsel och underhåll – Föredrar du att njuta av trädgården i hängmattan eller bersån? Du kan med förtroende överlåta slitet till oss.

 

Ritning och planering – Vi samarbetar med välrenommerad landskapsarkitekt, när så behövs.

 

Växtförslag – Vi hjälper gärna till med förslag till växter som ger dig den rätta blandningen och blomsterprakt hela säsongen.

 

Beskärning – Vi gör det på rätt sätt och vid rätt tid.

 

Trädfällning – När trädet inte längre är friskt eller passar in i trädgården hjälper vi till med att fälla det för att skapa plats för något nytt.

 

Nyanläggning – Vid nybyggnad eller renovering av delar av din trädgård krävs ett helhetsgrepp. Trädgårdens olika rum och element ska komplettera varandra och helst fungera som kapitel i en god bok och bjuda dig på en intressant vandring.

 

Sten- och plattsättning – Vår specialitet är vacker topphyvlad kalksten, sågad i fallande längder, eller oregelbundet sågad ihop till ett vackert mönster. Vi lägger också kullersten med utvalda stenar för bästa resultat. Gatstensläggningar gör vi med begagnad svensk sten som har den rätta, mjukt slitna ytan. Skiffer och marktegel i olika utföranden lägger vi i en rad olika mönster. Möjligheterna är oändliga.

 

Trädäck – När det gäller trädäck använder vi oftast Ipé. Det är ett hårt, odlat träslag som åldras vackert. Vi använder  dold rostfri skruv och teakplugg. Ipé ger ett oerhört vackert och exklusivt intryck. Men du kan naturligtvis också få andra träslag och infästningar.

 


Träverk
– Av trä kan vi skapa många element som förhöjer trädgårdens skönhet och användbarhet. Spaljéer  hjälper växterna att resa sig mot himlen. Ribbverk skapar rum i trädgården. En pergola kan leda blickar och besökare i rätt riktning. Vi använder med förkärlek ek för dess vackra patina och dess hållbarhet. En vacker, handgjord grind i ett staket eller plank kan bli som smycket på en halskedja.

 


Murar
– Finns det något mer gediget än en vacker, stramt lavad naturstensmur, gärna av kalksten, skiffer eller kantig sprängsten?

 


Trädgårdsdammar
– Inslag av vatten i rörelse är en tillgång i all miljö. Låt porlandet ackompanjera en god bok på din favoritplats i trädgården. En källa i din oas.

Skapad av tr3tton webdsgn